Blockchain en agricultura e subministración de alimentos valerá 430 millóns de dólares

Oportunidade:

Nos mercados relacionados coa alimentación, a confianza é unha condición necesaria para que as transaccións entre produtores e consumidores cheguen a bo fin. Ata agora, gran parte desa confianza vén desenvolvendo a través das etiquetas e os procesos regulamentarios de control de calidade. Xorde, con todo, outra posibilidade que consiste no uso de bases de datos distribuídas, a tecnoloxía que se coñece co nome de blockchain, para xerar esta confianza baseada nunha completa trazabilidad demostrable dos produtos alimentarios. Os pequenos produtores non poden deixar pasar esta oportunidade, xa que supón a posibilidade de acceder a mercados de proximidade, que permiten mellores marxes que outras formas de comercialización máis tradicionais.

Resumo:

A demanda de transparencia nas cadeas de subministración agrícolas e de alimentos impulsarán o investimento dos actores do sector en tecnoloxías de cadea de bloques, ou blockchain, para permitir unha trazabilidad completa e absoluta de calquera alimento. Un informe escrito por Reportlinker “ Blockchain: O “Prognóstico do mercado agrícola ata 2023” prevé que o sector creza do seu valor actual de $60,8 millóns a 429,7 millóns a unha taxa de crecemento anual composta do 47,8%!!! Toda unha oportunidade para os nosos produtos gourmet.

Máis información

Deixa un comentario