Novas tecnoloxías e dixitalización, aspectos cruciais para cumprir os obxectivos da PAC

Oportunidade

Do mesmo xeito que con moitos outros sectores, as novas tecnoloxías e a dixitalización están preparadas para achegar valor aos labores agrícolas e gandeiros. Este feito innegable vese reforzado pola declaración da Comisión Europea sobre a influencia da dixitalización nos obxectivos da nova Política Agraria Común (PAC). A dixitalización debe chegar ás contornas rurais, aparecendo unha gran oportunidade no desenvolvemento de servizos de formación e asesoramento orientados ao mundo rural

Resumo

A Comisión Europea pide aos Estados membros que aproveiten o potencial das novas tecnoloxías e a dixitalización na agricultura para mellorar a sustentabilidade e a competitividade do sector e, á vez, simplificar o traballo diario dos agricultores.

Para a CE, as novas TIC e a dixitalización serán necesarios para lograr os obxectivos establecidos para a Política Agrícola Común (PAC) actual e futura.

Tras a declaración de » un futuro dixital intelixente e sustentable para a agricultura europea e as zonas rurais » asinada pola maioría dos Estados membros no pasado mes de abril, a Comisión reuniuse cos Estados membros o pasado 15 de maio para presentar e discutir sobre as NNTT (novas tecnoloxías) e a dixitalización na agricultura, destacando as vantaxes e os beneficios, así como as oportunidades que ofrece para o sector. A CE pretende facilitar o seu desenvolvemento a nivel nacional e rexional, a través da PAC.

Segundo Bruxelas, a innovación e o uso de NNTT ofrecen solucións de éxito para a agricultura, pois supón combinar os beneficios para o medio ambiente e o clima, á vez que aumenta a eficiencia e a competitividade.

Con todo, a CE recoñece que a adopción das NNTT segue estando moi por baixo das expectativas na Unión Europea e varía dun país a outro. Esta brecha debe abordarse tamén para garantir que todos, incluídos os pequenos e medianos agricultores, poidan acceder e beneficiarse da tecnoloxía.

Jerzy Plewa, director xeral da Dirección Xeral de Agricultura e Desenvolvemento Rural ( DG Agri) da Comisión, afirmou que «os principais desafíos están fronte a nós. A Comisión propuxo unha futura PAC con maior ambición ambiental e climática e, ao mesmo tempo, un marco político simplificado nunha contorna orzamentaria máis restrinxido. As discusións no Consello e o Parlamento Europeo xa puxeron de relevo esta tensión: debemos facer máis con menos! Estou convencido de que isto só podemos logralo se todos abrazamos o potencial das novas tecnoloxías.

As propostas da PAC post-2020 teñen tamén en conta a importancia do uso das NNTT no sector. Por exemplo, inclúe o uso obrigatorio da Ferramenta de sustentabilidade dos nutrientes na explotación agraria ( FaST) por parte dos beneficiarios da axuda á renda agraria. Esta ferramenta ten como obxectivo facilitar un uso sustentable dos fertilizantes por parte de todos os agricultores da UE, ao mesmo tempo que aumenta a dixitalización do sector agrícola.

Ao resaltar as oportunidades dispoñibles a través dos fondos Horizon2020 e Horizon Europe , a rede EIP- AGRI , os fondos para o Desenvolvemento Rural , a CE alentou tamén aos Estados membros para que aproveiten as ferramentas e instrumentos existentes.

Para o próximo período orzamentario, a CE propuxo unha dotación de 10 000 millóns de euros para investigación e innovación (I+D+i) en alimentación, agricultura, Desenvolvemento Rural e bioeconomía no marco do programa Horizon Europe.

A utilización de NNTT e a innovación nas zonas rurais e no sector agroalimentario será necesaria para garantir que se dá unha resposta adecuada aos desafíos actuais, como o aumento das condicións climáticas extremas, alimentar a unha poboación en crecemento e garantir a renovación xeracional do sector agrario.

Máis información

Deixa un comentario