Andalucía impulsa a mobilidade sustentable nos roteiros turísticos

Oportunidade: Electrificación do transporte Novos casos de uso en forma de vehículos de pasaxeiros, vehículos comerciais lixeiros e camións medianos a grandes Que achega esta noticia?: Exemplos de aplicación Resumo: Co fin de impulsar a mobilidade sustentable en zonas de interese turístico e ambiental, Andalucía e o Algarve ofrecerán percorridos con paradas onde existen puntos … Ler máis Andalucía impulsa a mobilidade sustentable nos roteiros turísticos

A biomasa é unha alternativa eficiente e sustentable para reorientar a produción cara á bioeconomía

Oportunidade: Dentro das posibilidades que, en xeral, ofrecen as enerxías renovables para a economía no medio rural, a biomasa é un dos elementos máis importantes, xa que suma á potencial xeración de ingresos, o aproveitamento de subproductos da produción agrícola, que se poden valorizar en forma de enerxía. A principal debilidade da biomasa como recurso … Ler máis A biomasa é unha alternativa eficiente e sustentable para reorientar a produción cara á bioeconomía