A sustentabilidade é o reto con maiúsculas ao que se enfronta o sector porcino

Oportunidade:

Desenvolver produtos e servizos sustentables.

Desenvolver produtos capaces de achegar valor ao cliente reducindo o seu impacto no medio ambiente.

Que achega esta noticia?:

Opinión

Resumo:

España ten a gran sorte de converterse nun referente internacional, ao ser o terceiro produtor de gando porcino a escala mundial. O noso país cumpre coas características oportunas para seguir fomentado este sector no que, nestes momentos, o principal reto con maiúsculas é a sustentabilidade. Hai que conseguir que as granxas sexan perfectamente compatibles co medioambiente e que o seu funcionamento axústese totalmente á economía circular.

En moitos casos, a sustentabilidade e os postulados da economía circular axudan a mellorar o rendemento das explotacións que aplican estes principios para facer máis eficientes os seus procesos. Palabras descoñecidas

Máis información

Deixa un comentario