Rotación e diversificación de cultivos

Oportunidade:

Aproveitamento empresarial dos ecosistemas naturais

Oportunidades de negocio ligadas á biodiversidade e os servizos ecosistémicos que dependen dela

¿Qué aporta esta noticia?:

Opinión

Resumo:

Durante as últimas décadas, a difusión destas prácticas foi considerablemente reducida, a favor dunha sobreespecialización e simplificación excesiva dos sistemas de cultivo, que a longo prazo, con todo, produciu varios inconvenientes negativos ambientais, e mesmo económicos.​

A rotación de cultivos, sobre todo baixo fórmulas colaborativas, e a diversificación cara a explotacións máis rendibles, poden mellorar a rendibilidade das explotacións agrícolas.

Máis Información

Deixa un comentario