A biomasa é unha alternativa eficiente e sustentable para reorientar a produción cara á bioeconomía

Oportunidade:

Dentro das posibilidades que, en xeral, ofrecen as enerxías renovables para a economía no medio rural, a biomasa é un dos elementos máis importantes, xa que suma á potencial xeración de ingresos, o aproveitamento de subproductos da produción agrícola, que se poden valorizar en forma de enerxía. A principal debilidade da biomasa como recurso son os custos nos que hai que incorrer para transportala desde o lugar no que se xera ata as plantas de tratamento. Hai, por tanto, unha oportunidade importante no desenvolvemento de pequenas plantas de biomasa asociadas ao autoconsumo e en atopar métodos alternativos e económicos para o seu transporte.

Resumo:

No marco da xornada A aplicación da bioeconomía circular para o desenvolvemento rural a través da biomasa, celebrada en Madrid no Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA), Fernando Miranda, secretario xeral de Agricultura e Alimentación, expuxo o “baixo uso que se fai da biomasa residual agroforestal” e “como a súa valorización enerxética pode ser unha alternativa eficiente e sustentable para reorientar o modelo produtivo cara a un circular baseado na bioeconomía”. Miranda anunciou que se traballa para aprobar definitivamente unha estratexia respecto diso apoiada na nova PAC

Non só de bioenerxía foi a xornada que tivo lugar na sede do MAPA, aínda que tivo un protagonismo destacado. Entre outras cousas, estaba impulsado e colaboraban na organización Asaja-Huesca e o Centro de Investigación de Recursos e Consumos Enerxéticos ( Circe) da Universidade de Zaragoza a partir do proxecto Up- Running. Esta iniciativa, enmarcada no programa Horizonte 2020 da Unión Europea (UE), céntrase en aproveitar ao máximo o potencial dos residuos leñosos agrícolas para obter enerxía.

Fernando Miranda orientou enseguida a súa intervención cara a eses restos agrícolas leñosos, pero tamén herbáceos (30,5 millóns de toneladas ao ano en total), que agora non se aproveitan o suficiente. Comparou este potencial sen aproveitar con “a modesta porcentaxe que representan agora mesmo no mix de xeración de electricidade a biomasa e o biogás, que apenas suman no dous por cento do total”.

A continuación, o secretario xeral de Agricultura e Alimentación incidiu no “baixo uso que se fai da biomasa residual agroforestal” e en “como a súa valorización enerxética pode ser unha alternativa eficiente e sustentable para reorientar o modelo produtivo cara a un circular baseado na bioeconomía”.

Máis información

 

Deixa un comentario