Triple dimensión da Responsabilidade Social de Cruz Vermella Española

Todos e todas, ONG, Cidadanía, Administracións, e Empresas, temos a obrigación de comportarnos con Responsabilidade con quen nos rodea, veciños/ as, competidore/ as, clientes, caseiros/ as, provedores, administrados/ as, propietarios/ as, usuarios/ as, medio ambiente, familiares…, cando este comportamento supera, en positivo, ao legal ou o esixible penetrámonos no mundo da Responsabilidade Social, que ten en conta, ademais das expectativas e lexítimos intereses destes grupos, o impacto ambiental das súas actuacións e o adecuado resultado económico, necesario para a supervivencia de organizacións e da cidadanía e para o seu san desenvolvemento.

En Cruz Roja Española, disponer de un Plan de Acción de Responsabilidad Social no es sólo una obligación moral y voluntaria de asumir compromisos que vayan más allá del cumplimiento de nuestras obligaciones legales en los ámbitos sociales, económicos y ambientales: compartimos en nuestra propia misión los objetivos propios de la política de responsabilidad social, entendida como la gestión del impacto económico, social y ambiental de nuestras actividades.

O noso plan de Acción é pioneiro no sector non lucrativo e das ONG en España, supón un esforzo de innovación e un reto para Cruz Vermella Española: entendemos, e será unha satisfacción para quen formo parte desta institución, que o noso esforzo axudará a dinamizar noutras organizacións sociais o desenvolvemento dos seus propios plans de responsabilidade social. Sen dúbida, este Plan quere tamén achegar valor a Cruz Vermella Española en termos de sustentabilidade, cohesión interna dos nosos recursos humanos, socios e socias, voluntarios e voluntarias, de coherencia global entre a nosa misión e as nosas actividades e servizos e, sen dúbida, reforzará a nosa boa reputación ante a sociedade.

O plan configúrase aberto ás melloras e á evolución de conceptos e indicadores que , en boa lóxica, haberán de irse adaptando no tempo ás realidades de cada momento.

Deixa un comentario